Välkommen till Värmdös sommarjobbsportal!
Här kan du som ungdom mellan 15-17 år registrera dig för att hitta arbetsgivare som söker sommarjobbare.


Information om lagring och behandling av personuppgifter:
Genom att registrera dig på denna sida godkänner du att de uppgifter du lämnar lagras och behandlas i det system som används för att administrera ansökningar till sommarjobb 2019.
Du godkänner också att eventuellt kompletterande uppgifter du lämnar i efterhand gällande din ansökan lagras och behandlas i systemet.

Syftet med att lagra och behandla uppgifterna är att kunna hantera ansökningsprocessen avseende sommarjobb. Uppgifterna behandlas enbart för detta ändamål och behandlas inom kommunens Vuxen-och arbetsmarknadsnämnd.

Om du ansöker om ett sommarjobb i portalen kommer en del av dina lagrade uppgifter överföras till den arbetsgivare du ansöker om jobb hos. Uppgifterna lagras i systemet till det aktuella årets slut, därefter raderas de permanent.

Du kan läsa mer här:Värmdö kommun / Kommun och politik / Personuppgifter